Bộ Cảm Biến Đo Mức (Chất Lỏng)

Đây là một loại cảm biến đo mức của vật liệu lưu trữ trong bể chứa và mức nước của sông suối, v.v. Chúng chủ yếu được chia thành các loại bộ truyền đạt mức, liên tục đo mức nước trong một bình từ 0% đến 100%, và công tắc mức, phát hiện chính xác khi đạt đến một mức độ cụ thể.

– Bể Chứa Chất Lỏng –

Bể chứa chất lỏng

Radar truyền mức 80GHz

Cảm Biến Đo Mức Dạng Radar 80GHz

Cảm biến đo mức không tiếp xúc (có thể điều chỉnh bằng điện thoại) không bị ảnh hưởng bởi hơi nước

Radar truyền mức

Cảm Biến Đo Mức Dạng Radar

Cảm biến đo mức không tiếp xúc. Không bị ảnh hưởng bởi hơi nước

Bộ điều khiển tín hiệu

Bộ Điều Khiển Tín Hiệu

Bộ điều khiển có màn hình hiển thị và đầu ra analog

Cảm biến đo mức điện dung

Công Tắc Đo Mức Điện Dung

Cảm biến đo mức có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng đo lường khác nhau.

Cảm biến đo mức tiếp nhận

Công Tắc Đo Mức Tiếp Nhận

Cảm biến đo mức dùng cho chất lỏng nhớt và bùn đặc.

Công Tắc Đo Mức Dạng Phao

Công tắc đo mức sử dụng sức nổi của phao

Công Tắc Nổi Chìm

Công tắc đo mức sử dụng sức nổi của phao

Công Tắc Đo Mức Loại Điện Cực

Công tắc đo mức sử dụng tính liên tục giữa các điện cực

Bộ Cảm Biến Chất Lỏng Loại Đồng Hồ

Một bộ cảm biến mức nước có chỉ báo hiển thị liên tục giám sát mức nước bằng sự nổi của phao.

– Sông, Cửa cống, Trạm thủy triều, Hồ chứa –

Sông, Cửa cống, Trạm thủy triều, Hồ chứa

Cảm biến đo mực nước sông loại Radar

Cảm Biến Đo Mực Nước Sông Loại Radar

Cảm biến đo mức không tiếp xúc không bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và mưa lớn

Scroll to Top