Bộ Điều Khiển Cửa Gió

Đây là thiết bị nặng được sử dụng để kiểm soát việc mở và đóng các cửa gió (van) điều chỉnh không khí đốt lò hơi, khí thải, lưu lượng khí của quạt, v.v.

Bộ Điều Khiển Cửa Gió

Bộ Điều Khiển Cửa Gió

Bộ Điều Khiển Cửa Gió

Bộ điều khiển điện được áp dụng cho việc kiểm soát cửa gió trong các cơ sở bao gồm lò hơi và quạt.

Scroll to Top