Máy Dò Vị Trí

Đây là thiết bị truyền tải thông tin vị trí cần thiết để kiểm soát tự động các máy móc vận chuyển và thiết bị cơ khí được sử dụng trong các nhà máy.

Máy Dò Vị Trí

Công Tắc Giới Hạn Kiểu Trống

Công Tắc Giới Hạn Kiểu Trống

Thu nhận số lượng vòng quay từ thiết bị và xuất ra nhiều tín hiệu vị trí dưới dạng tiếp xúc.

Bộ Phát Vị Trí

Bộ Phát Vị Trí

Bộ phát tích hợp để xuất tín hiệu vị trí của sự xoay và hành trình của máy.

Bộ Phát Hiện Chuyển Vị

Bộ Phát Hiện Chuyển Vị

Bộ phát synchro tích hợp để phát hiện sự chuyển vị của máy cuốn.

Scroll to Top