Van LOGIC LC+LFA cho chức năng định hướng Rexroth

Liên hệ

Van logic bao gồm bể chứa (LC) và nắp (LFA) được đặt hàng riêng. Các hộp van định hướng có tỷ lệ diện tích phù hợp với nhu cầu ứng dụng. LC..A có tỷ lệ diện tích 50% hoặc (2:1). LC..B có tỷ lệ diện tích 7% (14,3: 1). Áp suất nứt được xác định bằng mã lò xo (ví dụ: 00 = không có lò xo, 10 = 1 bar). LC không có mũi giảm chấn có tùy chọn E. LC có mũi giảm chấn có tùy chọn D. LFA cho chức năng định hướng có nhiều cấu hình (D, WEA, GWA, KWA) với nhiều tùy chọn khác nhau.

Danh mục:

Van logic bao gồm bể chứa (LC) và nắp (LFA) được đặt hàng riêng. Các hộp van định hướng có tỷ lệ diện tích phù hợp với nhu cầu ứng dụng. LC..A có tỷ lệ diện tích 50% hoặc (2:1). LC..B có tỷ lệ diện tích 7% (14,3: 1). Áp suất nứt được xác định bằng mã lò xo (ví dụ: 00 = không có lò xo, 10 = 1 bar).

LC không có mũi giảm chấn có tùy chọn E. LC có mũi giảm chấn có tùy chọn D. LFA cho chức năng định hướng có nhiều cấu hình (D, WEA, GWA, KWA) với nhiều tùy chọn khác nhau. Khi nắp chấp nhận van điều khiển định hướng, điều này (4WE6, SEW, SED) phải được chỉ định riêng. LFA tiêu chuẩn bao gồm các ốc vít theo hệ mét.

Thông số kỹ thuật:

  • Kích thước 16, 25, 32, 40, 50, 63
  • Khoang lắp và kết nối theo tiêu chuẩn DIN ISO 7368
  • LC có 2 tỷ lệ diện tích, nhiều lò xo, mũi giảm chấn tùy chọn
  • Nắp điều khiển có cổng điều khiển từ xa
  • Nắp điều khiển để lắp ống định hướng hoặc van hình múa rối
Scroll to Top