Khớp nối không lượng trống FLENDER

Liên hệ

Các khớp nối của FLENDER phục vụ như một giao diện modular giữa động cơ và máy làm việc để đảm bảo truyền động điện tin cậy và không lượng trống trong các hệ thống truyền động servo và vị trí.

Danh mục: ,
Scroll to Top