Cát tiêu chuẩn Hà Tiên TCVN 6227 : 1996

Liên hệ

CÁT TIÊU CHUẨN VICEM HÀ TIÊN được sử dụng cho thử nghiệm chất lượng xi măng

Cát nguyên liệu được rửa sạch, sấy khô và nghiền đến các kích cỡ hạt nhất định

Cát tiêu chuẩn được sản xuất trên tiêu chuẩn TCVN 6227 : 1996

Có hàm lượng silic tự nhiên đạt đến 98%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÁT TIÊU CHUẨN VICEM HÀ TIÊN  được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227 : 1996, có các chỉ tiêu như sau:

TCVN 6227 : 1996

 

THÀNH PHẦN CỠ HẠT

 

BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN CỠ HẠT

Scroll to Top