Bơm Inline 1100 Franklin Electric

Liên hệ

Catalogs & Brochures
Download
Manuals
Download

Hệ thống nước đô thị / thành phố

Franklin hiện có một câu trả lời hợp lý cho những chủ nhà không hài lòng với áp lực nước mà họ nhận được từ nhà cung cấp nước thành phố của họ. Inline 1100 là một sản phẩm đơn giản, hiệu quả, cung cấp áp lực cho mọi đồ đạc mọi lúc.

Hệ thống giếng tư nhân

Inline 1100 cung cấp giải pháp áp suất không đổi cho những ngôi nhà có giếng năng suất thấp, nơi sử dụng bể chứa hoặc bể chứa.

Bạn muốn thêm một hệ thống phun nước?

Inline 1100 rất linh hoạt và có thể được sử dụng thay thế cho máy bơm tăng áp tiêu chuẩn thường cần cho hệ thống máy bơm phun nước. Ngoài vỏ bọc thiết bị điện tử NEMA 4 chống chịu thời tiết, Inline 1100 sẽ điều chỉnh áp suất tổng thể của hệ thống, cho phép phủ nước hoàn toàn và thời gian chạy hệ thống ngắn hơn.

Scroll to Top