Xi lanh thủy lực REXROTH

Liên hệ

Xi lanh thủy lực Rexroth có thể được điều chỉnh theo yêu cầu đặc biệt của quý khách bằng cách sử dụng cấu hình xi lanh thủy lực trực tuyến của chúng tôi. Với Hệ thống danh mục tương tác, hình trụ tiêu chuẩn của quý khách chỉ cách một vài cú click chuột. Các cấu hình xi lanh thủy lực là nhanh chóng và thoải mái và cung cấp một lựa chọn từ phạm vi xi lanh thủy lực hiện tại. Điều này có thể sử dụng mã loại với các yêu cầu riêng của quý khách cho một sản phẩm thay thế hoặc các phụ kiện xi lanh thủy lực khác. Hoặc quý khách sử dụng phương pháp kỹ thuật và định cấu hình xi lanh của mình bằng cách chỉ định lực, chiều dài hành trình và vị trí lắp đặt. Tính toán độ dài khóa cũng được tích hợp.

Danh mục:
Scroll to Top