PULLSTOP

Liên hệ

PULLSTOP là công tắc dừng khẩn cấp khi xảy ra tai nạn xung quanh băng tải và máy móc vận chuyển, tương tự như Công tắc Dây Kéo. Chủ yếu được sử dụng cho băng tải vận chuyển nguyên liệu (quặng, than, vôi, sỏi, v.v.) tại các địa điểm sản xuất. Hơn nữa, an toàn được đảm bảo với bốn chức năng xem xét đánh giá rủi ro.

Thương hiệu: Matsushima
Xuất xứ: Nhật Bản

Ưu điểm

 1. Nó có thể được sử dụng như một thiết bị dừng khẩn cấp được yêu cầu bởi quy định an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để ngăn chặn các tai nạn gây thương tích hoặc tử vong cho người lao động.
 2. Bằng cách kéo dây cáp từ bất kỳ đâu trên băng tải, cơ sở có thể được dừng ngay lập tức, giảm thiểu thiệt hại.
 3. Nó cũng hiệu quả cho các biện pháp an toàn trước khi làm việc. Kích hoạt dừng kéo khi làm việc xung quanh băng tải ngăn chặn việc khởi động băng tải một cách nhầm lẫn. Những tai nạn nghiêm trọng có thể được tránh.

Các tính năng chính

 • 1 Công tắc có thể sử dụng cho 100m
 • Thiết kế đánh giá rủi ro
 • Thiết kế an toàn

Nguyên lý hoạt động

Nếu bạn kết nối dây cáp ở cả hai bên của cần gạt PULLSTOP và gắn dây cáp dọc theo băng tải, bạn có thể kéo dây cáp từ bất kỳ đâu trên băng tải để kích hoạt PULLSTOP và dừng thiết bị trong trường hợp khẩn cấp.

Hướng dẫn sử dụng:

 1. Xác định vị trí lắp đặt:

  Quyết định vị trí lắp đặt tránh việc quặng rơi từ băng tải hoặc vị trí chịu ảnh hưởng lớn từ rung động hoặc sốc.
 2. Lắp đặt:

  Cung cấp đế lắp đặt cho PULLSTOP. Nên lắp đặt một nắp che trong trường hợp quặng rơi. Chiều dài dây cáp cho hoạt động là tối đa 50m mỗi bên.
 3. Đấu dây:

  Tín hiệu liên hệ là liên hệ khô. Tránh nhập trực tiếp vào động cơ và bộ xử lý tuần tự. Ngoài ra, “Chuyên mục Kiểm soát 4” có thể được đảm bảo bằng cách sử dụng các đơn vị rơ le an toàn thay vì dẫn điện từ và rơ le.
 4. Hiệu chỉnh:

  Sau khi dây cáp được căng ra ở cả hai bên, điều chỉnh cần hoạt động một cách tỉ mỉ với các bộ căng dây kèm theo để chúng ở vị trí trung lập.

Thông số kỹ thuật:

PULLSTOP

Liên hệ

PULLSTOP is a switch for emergency stop when an accident occurs around belt conveyors and transport machines, similar to Pull Cord Switch. Mainly used for belt conveyors that transport raw materials (ore, coal, lime, gravel, etc.) at production sites. Furthermore, safety is ensured with four functions that consider risk assessment.

Brand: Matsushima
Origin: Japan

Advantates

 1. It can be used as an emergency stop device required by occupational safety and health regulations to prevent accidents resulting in injury or death to workers.
 2. By pulling the wire rope from anywhere on the conveyor, the facility can be stopped immediately, minimizing damage.
 3. It is also effective for safety measures before work. Activating the pull stop while working around the conveyor prevents the conveyor from being started by mistake. Serious accidents can be avoided.

Features

 • 1 unit covers 100m
 • Risk assessment design
 • Safety design

Operating principle

If you connect wire ropes to both sides of PULLSTOP lever and attach wire ropes along belt conveyor, you can pull the wire rope from anywhere on the belt conveyor to activate the PULLSTOP and stop the equipment in an emergency.

How to use?

 1. Determine the mounting position:

  Decide on an installation location that avoids falling ore from conveyor or a location subject to large vibrations or shocks.
 2. Mounting:

  Provide installation base for the PULLSTOP. It is recommended to install a cover in case of falling mines. The length of the wire rope for operation is up to 50m on one side.
 3. Wiring:

  The contact signal is a dry contact. Avoid direct input to motors and sequencers. In addition, “Control Category 4” can be ensured by using safety relay units instead of magnet conductors and relays.
 4. Adjustment:

  After the ropes are stretched on both sides, fine-tune the operation levers with the included turnbuckles so that they are in the neutral position.

Specifications:

Scroll to Top