Bộ giảm chấn quay một phần Kinetrol

Liên hệ

Bộ giảm chấn quay kiểu cánh gạt một phần cho hành trình hạn chế nhưng tốc độ giảm chấn cao phù hợp với chuyển động tịnh tiến.

Tổng quan:

Download Catalog

Thông số kỹ thuật:

Để được hướng dẫn chọn đúng bộ giảm chấn thủy lực quay Kinetrol và tính toán tốc độ giảm chấn chính xác cho ứng dụng của quý khách, vui lòng tải xuống bảng dữ liệu kỹ thuật dưới đây.
Download Catalog

Công thức tính:

Sử dụng các công thức riêng của Kinetrol để tính toán tốc độ giảm chấn cần thiết cho một số tình huống giảm chấn khác nhau, bao gồm giảm chấn khi quay ổn định và giảm tốc của một khối lượng theo đường thẳng.
Download Catalog

Ứng dụng:

Download Catalog

Scroll to Top