Bộ định vị khí nén AP Kinetrol

Liên hệ

Bộ định vị AP của Kinetrol là một thiết bị cơ khí đơn giản, có độ tin cậy cao được thiết lập bằng tín hiệu điều khiển 3-15 psi. Bộ điều khiển I/P tùy chọn có sẵn.

Tìm Bộ định vị Kinetrol AP quý khách cần đặt hàng bằng cách sử dụng sơ đồ và ví dụ được trình bày dưới đây:

Download Catalog

Scroll to Top