Matsushima’s Equipment

Bộ truyền mức/Công tắc mức (bột)

Level Transmitter/Level Switch (Powder)

Bộ truyền mức/Công tắc mức (Lỏng)

Level Transmitter/Level Switch (Liquid)

Thiết bị cảm biến bụi

Powder Measuring Instrument

Thiết bị bảo vệ băng tải

Belt Conveyor Protection Equipment

Máy dò vị trí

Position Detector

Thiết bị truyền động giảm xóc

Damper Actuator

Scroll to Top