Thứ 7 - Ngày 21 Tháng 09 Năm 2019

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
Sản phẩm Thiết bị đo nhiệt KAWASO-Japan OXygen Probe
OXygen Probe

Đầu dò đo lường Oxygen  (OXT), bao gồm một khoang oxy và một cảm biến nhiệt độ nóng chảy thép. Thăm dò này là lý tưởng cho kiểm soát chất lượng cao cấp vì nó có thể được sử dụng cho một phạm vi rộng về đo lường hoạt động oxy từ oxy thấp tới mức độ oxy cao và cũng có thể được sử dụng để kiểm soát hàm lượng oxy hòa tan trong quá trình sản xuất thép.

OXT-O thăm dò có 2 tính năng oxy hoạt động đo lường và đo lường nhiệt độ. Thăm dò này có thể được sử dụng trong lò nồi, trung lọc dầu, đúc..v..v..


OXT-hệ điều hành thăm dò có không chỉ có các tính năng để đo hoạt động oxy và nhiệt độ mà còn là tính năng để lấy mẫu trong hình dạng khác nhau để phân tích. Thăm dò này có thể được sử dụng trong lò nồi, trung lọc dầu, đúc..v..v..

 Đo lường Cảm biến oxy

-Chất điện phân rắn

ZrO2 (MgO)

Tài liệu tham khảo

Mo-MoO2

Cr-Cr2O3

Nấu chảy thép điện cực

Mo

Mo hoặc FE

Dải đo

EMF
(Electromotive lực)

0-600 mV

-300-300 MV

Thời gian đo
(Thời gian đáp ứng)

Phạm vi cao oxy

3,0-3,5 giây

3,0-4,0 giây

Phạm vi oxy thấp

3,5-4,0 giây

3,0-4,0 giây

 

Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt