Thứ 7 - Ngày 21 Tháng 09 Năm 2019

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
Sản phẩm Thiết bị đo nhiệt KAWASO-Japan sublance probe
sublance probe

Đo tỷ lệ thành công rất cao và độ chính xác cần thiết cho điều khiển động đầu dò (DCP) cho chuyển đổi điều khiển động. Để đáp ứng những yêu cầu cao, Kawaso đã bắt đầu hợp tác phát triển DCP với Nippon Steel Corporation từ năm 1966 và thành công trong việc đưa đầu dò Sublance gọi là DCP-D sử dụng thực tế. Kỹ thuật này kiểm soát năng động được đánh giá cao như các kỹ thuật thời đại làm cho một bước ngoặt cho ngành công nghiệp chuyển đổi và được trao giải thưởng "Okochi giải Memorial sản xuất" năm 1976.
Chúng tôi tiếp tục cải thiện thăm dò DCP-D để làm cho nó tốt hơn và hoàn thành DCP-DV.

Chức năng

DCP-DV

DCP-DVL

DCP-Tr

DCP-OS

DCP-T

DCP-L

DCP-LB

Nhiệt độ đo lường

x

x

x

x

 

 

 

Carbon Xác định

x

x

x

 

 

 

 

Oxygen Đo lường

 

 

x

x

 

 

 

Lấy mẫu

x

x

x

x

 

 

 

Phát hiện đáy lò

 

 

 

 

 

 

      X

 

 

 

 

 

 

 

 

DCP-DV là thăm dò sự kết hợp trong đó có các tính năng sau đây, đo nhiệt độ của thép nóng chảy, ước tính hàm lượng carbon để kiểm soát tình trạng nóng cuối lúc chuyển đổi, và lấy mẫu để phân tích.

DCP-DVL có các tính năng để đo lường mức độ   thép nóng chảy Ngoài các tính năng của DCP-DV.

DCP-hệ điều hành thăm dò có 3 tính năng, đo nhiệt độ của thép nóng chảy, đo lường hoạt động của oxy, và lấy mẫu để phân tích.
DCP-Tr thăm dò có 4 tính năng, đo nhiệt độ của thép nóng chảy, ước tính hàm lượng, đo lường hoạt động của oxy và lấy mẫu để phân tích. Thăm dò này là lý tưởng cho kiểm soát chất lượng cao hơn trong quá trình làm thép.

DCP-T thăm dò có tính năng đo nhiệt độ chỉ được sử dụng khi nó là cần thiết để đo nhiệt độ của thép nóng chảy

DCP-L thăm dò các biện pháp cấp nóng của chuyển đổi một cách chính xác và nhanh chóng. Đây là một thăm dò thực tế để đưa ra các điều kiện cần thiết cho hoạt động chuyển đổi chẳng hạn như giá trị ngâm DCP-DV thăm dò.

DCP-LB thăm dò là để kiểm soát dưới đáy lò, và người dùng có thể sử dụng đầu dò này với các cơ sở Sublance tự động hiện có. Phía dưới phát hiện một phần lò đi ra từ cơ thể thăm dò trong gốc Sublance, và kết quả đầu ra tín hiệu phát hiện khi nó đạt đến đáy lò

Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt