Thứ 3 - Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
Sản phẩm Con lăn tự chỉnh chống lệch băng TRU-TRAC Dual Return Tracker
Dual Return Tracker

Tracker Return kép được phát triển để thích ứng với lực băng tải lớn, các băng tải rộng và  nặng. Một bên ngoài cơ chế trục trung tâm được thiết kế, cần ngăn ngừa các cho một cái tang lớn, và tạo điều kiện cho một vòng quay đồng tâm và cân bằng để đạt được.  Hai cuộn riêng biệt giảm dần được gắn vào cơ chế trục, có thể được thay thế.  
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Công ty hoặc truy cập website : http://www.tru-trac.com

Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt