Thứ 3 - Ngày 23 Tháng 04 Năm 2024

Danh mục

Tiện ích

Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info
Kinh doanh : http://wikinews.info http://wikinews.info
Điện thoại : http://wikinews.info 0913214096
TRANG CHỦ DỰ ÁN Công ty SPPP&HC Lâm thao
Công ty SPPP&HC Lâm thao
Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh các mặt hàng super lân, NPK, axit sunfuric, sunfat amon (đạm SA), tripôli phốt phát, lưu huỳnh, oxy, phèn đơn, phèn kép, bột giặt, kem giặt, gạch không nung, nước sinh hoạt; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, đá, cao lanh, đất sét;...
Công ty SPPP và HC Lâm Thao đã trở thành khách hàng truyền thống của Công ty Công nghệ Điện tử và Thương mại Hưng Việt. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu, chế tạo, thiết kế các công trình, dự án cũng như cung cấp nhiều thiết bị như sau:
1.
Cải tạo, nâng cấp trạm cân ôtô 30T cơ khí thành cân điện tử 30 tấn
2.
Cung cấp lắp đặt hệ thống bảo vệ, giám sát bàn cân điện tử 40T - TOLEDO - Mỹ
3.
Sửa chữa, phục hồi, kiểm chuẩn và kiểm định toàn bộ Hệ thống cân tàu hoả 80 tấn điện tử  tại ga Lâm thao
4.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống cân băng định lượng bột apatít  60T/h cho dây chuyền điều chế Supe lân tại XN Supe 2
5.
Cung cấp, lắp đặt hệ thống cân băng định lượng 60T/h bột apatít cho dây chuyền điều chế Supe lân tại XN Supe 1
6.
Cung cấp, lắp đặt 02 Hệ thống cân đóng bao NPK tự động cho Xí nghiệp NPK số 1
7.
Thiết kế, Cung cấp thiết bị cơ khí, điện tử, lập trình điều khiển và quản lý cân, lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm chuẩn, kiểm định và xét duyệt mẫu cho cân tàu hoả điện tử 80T tại ga lâm Thao
8.
Sửa chữa phục hồi, kết hợp với cải tạo nâng cấp dự án hệ thống đo lường tự dộng hoá khu điều chế Supe lân số 1-Xí nghiệp Supe 1
9.
Cung cấp các thiết bị phòng thí nghiệm cho dự án đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm và KCS c
10.
Lập báo cáo khả thi và thiết kế kỹ thuật thi công công trình ‘Đầu tư kỹ thuật và thiết bị đo lường và tự động hoá cho cải tạo nâng cấp công đoạn điều chế Supe lân - Xí nghiệp Supe 2’
11.
Cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp hệ thống thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức ...  thuộc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống đo lường điều khiển tự động hoá dây chuyền sản xuất axít Sulphuric tại XN Axít 1
12.
Cung cấp và sửa chứa các thiết bị đo lường điều khiển của dây chuyền sản xuất Axít  1 
13.
Cung cấp các thiết bị đo lường, điều khiển cho dây chuyền sản xuất NPK số1- 150.000T/năm
14.
Cung cấp các tủ điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng cho dây chuyền s.xuất NPK số 1 công suất 150.000t/năm
15.
Cung cấp các tủ điện động lực, tủ đ/k động cơ  dây chuyền SX NPK 2   150.000T/năm của C.ty
16.
Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử không tải và có tải hệ thống thiết bị đo lường tự động hoá và hệ điều hành DCS cho dây chuyền sản xuất axít sunphuric tại Xí nghiệp Axít 1” thuộc gói thầu số 2a thông qua hợp đồng  số 165/HĐTB-XDCB
17.
Cung cấp lắp đặt hệ thống đ/khiển động lực cấp liệu từ xa và quản lý, đ/k tự động toàn bộ khu điều chế Supe lân - S1
18.
Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử không tải và có tải hệ thống thiết bị đo lường tự động hoá và hệ điều hành DCS cho dây chuyền sản xuất axít sunphuric tại Xí nghiệp Axít 2” thuộc gói thầu số 4 thông qua hợp đồng số 04/HĐTB-XDCB

Copyright @ 2011 Công ty TNHH Công Nghệ Điện Tử và Thương Mại Hưng Việt